Velg en side

Bendiksmesse

21. mars

Vinter

Benedikt fra Nursia

Bendiksmesse

Andre navn på dagen

Jamvår (Vårjevndøgn), Bendik, Bent og Bent Prøvesvin.

Benedikt fra Nursia

Benediksmesse har navn etter Benedikt fra Nursia (480-547), som stiftet benediktinerordenen rundt år 520. Grunnla Monte Cassino, som ligger på et fjell ved byen Cassino, mellom Roma og Napoli. Regnes som det første vest-europeiske kloster. Bygd i 529 og ble fullstendig bombet av de allierte styrkene under andre verdenskrig, men ble gjenoppbygd og rekonstruert.

Jevndøgn

Ved jevndøgn (ekvinoktium av latin aequus «lik», «natt») er dag og natt like lange over hele jorden og solen står loddrett over et punkt på ekvator. Vårjevndøgn eller jamvår faller på 20. eller 21. mars og høstjevndøgn på 22. eller 23. september. I astronomien er ekvinoktium et samlebegrep for alle sammenhenger der dag og natt er like.

Primstavmerker

Den hellige Benedikts helgensymboler ildkulen og krusifikset er begge brukt som primstavmerket. Dagen er avmerket på primstaven med et halvkors. Dette er i norsk folketradisjon mistolket som en hakke, og flere steder oppfattet man det som et tegn på å begynne eller forberede våronna.

Gamle skikker og overtro

Nå skal man se over redskapen som benyttes til våronna. Er det fint vær i dag blir det et godt år.
Dagen kalles også for «Bent Prøvesvin«, for nå kan grisen slippes ut. Hvis den tåler et kraftig spark eller slag av en staur uten å falle, har den fått så god vinterfôring at den vil klare seg sommeren over.

Værtegn

Mange regner dagen i dag som vårjamndøgnsdagen og vårjamndøgnet bestemmer hvordan vårværet skal bli. Er det fint vær blir det et godt år.