Velg en side

Nyhetsåret 2021

1. Hva heter containerskipet som går på grunn i Suezkanalen den 23. mars, og sperrer kanalen i seks dager, noe som fører til store forstyrrelser i verdenshandelen?  Ever Given  Berge Oceania  Costa Concordia 2. I hvilket land blir anslagsvis 200 graver...