Velg en side

1. Hvilket år og dato ble Bastillen stormet noe som igjen la grunnlaget for allment opprør og revolusjon?

 
 
 

2. Kong Ludvig XVI ble avsatt og senere henrettet ved halshugging 21. januar 1793. Hva het hans kone som også ble halshugget 16. oktober samme år?

 
 
 

3. På hvilken plass i Paris foregikk mesteparten av den offentlige giljotineringen?

 
 
 

4. Lederen for terrorveldet, Maximilien de Robespierre (1758–1794), ble selv arrestert og, uten rettergang, henrettet 28. juli 1794. Hvor mange av hans tilhengere ble også henrettet samme dag og på samme retterplass?

 
 
 

Question 1 of 4

0
Har du noen kommentar? La oss høre!x
()
x