Velg en side

Gaukmesse

1. mai

Gaukmesse har navn fra gjøken som varsler sommerens ankomst

Sommer

Benedikt fra Nursia

Gaukmesse

Andre navn på dagen

Gaukmesse, Gaukdagen, Gaukmåned, To-apostelmesse, Lille gangdagen, Valborgsmesse

Maistang

For å feire at sommeren var kommet pyntet man husene og kirkene med blomster og grønt løv flere steder i Norge– det var kjent som «å maie«. Man kunne også sette opp en stang- «maistang» som ble pyntet med grønt løv og som ble danset rundt.

Å maie seg ut” betyr å pynte seg til maifesten.

Valborgsmesse

I Sverige feires det Valgborgmesse på denne dagen, men det er ikke så utbredt i Norge. I germansk kultur er natten til første mai opprinnelig en hedensk fruktbarhetsfest hvor gudene Wotan og Frøya driver bort vintermørket. I folketroen regnet man med stor hekseaktivitet denne natten. Den kalles Valborgmesse, Valborgsdagen eller Walpurgisnatt. Valborg (710-779) var en angelsaksisk prinsesse fra Devon. Hun dro til Frankerriket for å forkynne Guds ord blant de fortsatt hedenske tyskerne. Hennes gravstein i Eichstätt skal ha utsondret en helbredende væske. Hun ble saligkåret på en første mai. For å beskytte seg mot onde makter begynte en i Tyskland å tenne bål på valborgsmesseaftenen og å pynte husene med nyutsprunget løv, hedenske skikker som trolig stammer fra en vår- og fruktbarhetsfest hvor gudene Wotan og Frøya driver bort vintermørket.

Primstavmerker

Ett eller to kors, en fugl som ruger eller en gauk

Gamle skikker og overtro

Dette er dagen for å innta en grytidlig frokost; hører man gjøken før man har fått i seg frokost 1. mai kom man også til å dø i løpet av året!

Du må ikke arbeide med jorden denne dagen, for alt som skal komme fra den i løpet av sommeren – grønnsaker, blomster, korn eller lignende – vil i så fall bli spist opp av orm.

Værtegn

Sitter gjøken på en bar kvist og galer, spår det en dårlig sommer.

Høres gjøken første gang fra sør, vil det bli et godt kornår. Høres  den først fra nord, Kommer det sykdom og død. Kommer lyden fra vest betyr det lykke i alle saker og fra øst gir lykke i giftermål.

Hvis gjøken galer før løvet er så stort som et museøre, blir det et frostår. Har det kaldt vært natt til denne dagen og det blir kaldt i to netter til, blir det en kald vår. Fint vær denne dagen vil gi en varm og god sommer.

Gaukmesse
– mer info

Gjøken og forelskede jenter

Unge, forelskede jenter får svar på mange spørsmål fra gjøken. for noen hundre åriden mente folk at jentene plaget gjøken så mye med slike spørsmål at den aldri fikk tid til å bygge sitt eget reir. Derfor la den eggene sine i andre fuglers reir.

Hvis du klarer å sette deg ubemerket under treet der gjøken sitter i, kan du få oppfylt tre ønsker. Men da må du gjøre slik: Lese Fadervår tre ganger utenat, eller gå rundt treet tre ganger, eller kle av deg alle klærne tre ganger. Noen mener også at det holder med å ta av seg ett plagg for hvert ønske.

Andre mener derimot at man for å være helt sikker på å få ønskene oppfylt må gå naken rundt treet tre ganger. Men husk – flyr gjøken mens du holder på med dette, er det ingen vits i å fortsette. Da må du finne deg et annet gjøketre.

Når du hører gjøken gale, bør du tegne en sirkel rundt din høyre fot og grave opp hele fotsporet som du tar med deg. Hvis du strør denne jorden på steder der det er lopper, lus og annet utøy, vil disse forsvinne.

Men ikke herm etter gjøken og si ko-ko, for da vil du begynne å blø fra hjertet eller gjennom munnen, og gjøken vil begynne å blø på tungen eller på bena.

Mai

Mai har navnet sitt etter den greske fruktbarhetsgudinnen Maia. I Norge ble mai kalt Gaukmåneden, blomstermåneden og såmåneden. Gammelnorsk gaumànadar.

På norrønt ble dagen kalt «Tveggja postola messa um vàrit» – det er i alle fall det den ble kalt i Snorres Edda.

To-apostelmesse er til minne om apostlene Filip og Jacob, som i følge tradisjonen skal ha lidd martyrdøden på samme dag- med tyve års mellomrom.

Jacob den yngre ble steinet og døde i Jerusalem i år 61, mens Filip ble korsfestet i Frygia, muligens Hierapolis, i Tyrkia, år 81.

Den hellige Filip

Den hellige Filip var antagelig en disippel (elev) av Johannes døperen. Han ble kalt apostel (sendemann) av Jesus selv. Filip hadde gaven å stille Jesus de spørsmålene alle lurte på, men ikke turde å spørre om – spørsmål som fikk ham til å virke dum eller tvilende. Det var Filip som gjennom sin bønn spurte Jesus ved den siste nattverd (kveldsmåltid):
”Herre, vis oss Faderen.
”Hvorpå Jesus svarte:
”Den som har sett meg, har sett Faderen”
(Joh. 14.8-9).

Filip skal ha vært misjonær i Sørvest- Asia og Skythia (i dag i Russland). Sammen med Jakob den yngre er han skytshelgen (vernehelgen) for blant annet garvere, konditorer og hattemakere. Jacob den yngre var blant de tolv apostlene i evangeliene.

Lille gangdagen

Dagen er også kalt Lille gangdagen (se Store gangdagen 25. april) – der prest og menighet går i prosesjon på åkrene for å velsigne jordens fruktbarhet.

I noen bygder gikk man på åkrene med tente fakler for å skremme onde ånder vekk. Slik mente man å kunne få fruktbare åkrer.

På Senja hadde de minne om den lille gangdagen ennå ved århundreskiftet.

Siden middelalderen og fram til 1700-tallet var det skikk mange steder i Norge at prest og menighet gikk bønnevandringer rundt åkrene for å velsigne jorden. Denne skikken har likhetstrekk med keltisk kristne bønnevandringer.

I keltisk kultur ble vårfesten Beltane feiret i begynnelsen av mai, for å markere starten på vårens vekstsesong.

Kirkeårskalenderet, 1. mai

Også Den norske kirke har dagen i sin kirkeårskalender. 1. mai feirer kirken at naturen våkner til liv igjen om våren og at Guds ånd står bak alt edelt og godt arbeid som menneskene gjør, og bak all positiv livsutfoldelse til glede for hverandre. «Du vår med ljose dagar, med lengting, liv og song, du spår at Gud oss lagar ein betre vår eingong.»(Elias Blix i Norsk salmebok 765,11)

I den katolske kirken er 1. mai en av minnedagene for tømmermannen Josef, stefaren til Jesus.

Siden 1887 er første mai en internasjonal dag for arbeidernes rettigheter og solidaritet.

Dikt og regler til gjøken

Sitter gjøken på en bar kvist og galer, spår det en dårlig sommer. I Trøndelag sa man:
Når gauken galer i nord
blir det sommer uten sol.
Når gauken galer i vest
så blir smøret aller best.
Når gauken galer i sør,
beinest året som de` bør.
Når gauken galer i øst
blir det vakkert år å høst`.

Andre tradisjoner gir utrykk for det samme. Hører man gjøken første gang fra sør, vil det bli et godt kornår; hører man den først fra nord, Kommer det sykdom og død; fa vest betyr lykke i alle saker; fra øst gir lykke i giftermål:
Sør er sågauk
Nord er någauk
Vest er viljergauk
Øst er giljegauk.

Er du ugift og håper på å bli gift, skal du gå i skogen og komme deg under treet der en gjøk sitter, for den kan spå deg hvis du sier:
Gauk på kvist,
spå meg visst
hvor mange år,
jeg skal gå ugift!

Straks du har sagt dette rimet, må du høre. Den begynner å gale etter en liten stund – og da skal du telle antall ganger. Dermed vet du hvor mange år du må vente før du blir gift . Gamle folk får også vite hvor mange år de har igjen å leve, ved å telle gjøkens galing. Da sa de:
Gauk på kvist
spå me visst
kor mange år e ska leva!

gaukmesse
0
Har du noen kommentar? La oss høre!x
()
x