Velg en side

Mattismesse om høsten

21. september

Mattismesse er til minne om apostelen Matteus

Vinter

Benedikt fra Nursia

Mattismesse om høsten

Andre navn på dagen

Mattisdag

Det latinske navnet er Matthei apostoli evangelistae

Høstjevndøgn

Dagen markerer høstjevndøgn, da dag og natt er like lange. Etter 21. september modnes ikke lenger kornet. Bjørnen er i full gang med å samle løv og mose til vinterhiet.

Den hellige Matteus

Matteus ble født i Galilea i begynnelsen av det første århundre. Fordi han var toller i romernes tjeneste ble han sett på som landsforræder av jødene. Ifølge Matteusevangeliet ble Matteus kalt til apostel av Jesus (Matt 9,9). Omtrent 12 år etter Kristi himmelfart forlater han Israel og drar til Egypt. På denne turen skriver han sitt evangelium. Språket var arameisk, som som ble brukt i Israel på den tiden.

Primstavmerker

Primstavmerket er øks, fisk eller sverd (sverdet kan tolkes som et kors).

På noen primstaver er det også en hest eller en støvel til merke. På denne årstiden er det mye høstbløyte og veiene kan være gjørmete og lite framkommelig, og da er det viktig med hest eller støvler

Lauving

Lauving er sanking av løv til husdyrfôr. Særlig i fjell- og dalbygdene gav løv tidligere et viktig fôrtilskudd. Med en lauvkniv (snidel) eller sigd ble det skåret kvister eller renninger med løvet på. De ble buntet i kjerv og tørket på bakken.

Værtegn

Er været bra på denne dagen skal den vare i fire uker.

På Romerike er dagen kjent som «Mattias lauvriver«, fordi mye vind  på denne tiden blåser løvet av trærne.

0
Har du noen kommentar? La oss høre!x
()
x