Velg en side

Snes

For å forstå den tilsynelatende uforståelige danske tellemåten, må vi få en klarhet i hva snes er. Snes er en gammel betegnelse for tallet 20.

Opprinnelig betyr snes en tynn, avskåren kvist; tallbetydningen kom trolig av at slike kvister ble benyttet til å tre fisk på, og ordet ble ved kjøp og salg betegnelse på et visst antall fisk på kvisten. Senere ble ordet også benyttet i forbindelse med stykksalg av andre småvarer, for eksempel egg.

Fra 0 til 49 er de danske tallene relativt like de norske. Men etter det begynner galskapen: Halvtreds, firs og det som verre er. Men faktum er at det ikke er så ille, og det er faktisk bittelitt logisk også.

Husk nå at det danske tallsystemet bygger på snes, som er tallet 20.

Tress

Tress betyr 60, og fremkommer ved å gange 20 med tre, altså: 20×3=60

Firs

Firs følger samme logikk: 20×4=80

Men hva med de tallene som ikke går opp i 20, slik som halvtreds, halvfirs og halvfems? Midt mellom tallene firti og treds, befinner halvtreds (50) seg. Halvtreds er sammensatt av to snes pluss halve sneset av det tredje.

Dette tallet kan du regne deg frem til ved å trekke 10 (halve sneset) fra treds:

Treds = 60
Halvtreds = 60 – 10 = 50

Firs = 80
Halvfirs = 80 – 10 = 70

Fems = 100 (de bruker egentlig ikke fems)
Halvfems = 100 – 10 = 90

Mens vi gjerne vil si «femtitre», «åttiseks» og så videre, snur danskene tallstillingen og sier «tre og halvtreds» (53) og «seks og firs» (86)

Dansk tellemåte

Regnemåte

Tallet

Ti 10
Tyve 20
Tredve 30
Firti (førr) 40
Halvtreds (20×3) – 10 50
Tres 20×3 60
Halvfjerds (20×4) – 10 70
Firs 20×4 80
Halvfems (20×5) – 10 90
Hundre 100
0
Har du noen kommentar? La oss høre!x
()
x